Leveransintyg - Ifyllt leveransintyg skall medfölja varje leverans!

Detta leveransintyg skall medfölja varje leverans. På grund av ökade krav från såväl internationella som nationella köpare kommer vi att behöva en ökad dokumentation på dina leveranser. Därför skall ifyllt leveransintyg medfölja varje leverans – oavsett om varan levereras till en av våra anläggningar eller direkt till någon av våra kunder. Du får en tydligare bekräftelse på faktisk leverans. Du har också kontroll på vad som levereras och när. Samtidigt dokumenteras användandet av t.ex. stråförkortning, slam, m.m.

Läs mer >>

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter