Kravfoder

KRAV-godkända foder producerade på Fole Kvarn

Fole Grön 100
Stärkelserikt färdigfoder till kor och ungnöt inom ekologisk och KRAV godkänd produktion. Proteinet kombineras från både raps och soja.

Fole Grön 120
Protein och energirikt färdigfoder till kor och ungnöt inom ekologisk och KRAV godkänd produktion. Proteinet kombineras från både raps och soja.

Utöver dessa kraftfoder som är tillverkade på Fole Kvarn har du tillgång till hela Svenska Foder ekologiska sortiment. 
>> Läs mer.

Läs mer...
>> Samlade näringsdeklarationer Svenska Foder

>>Fole Kvarns kraftfodersortiment 

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter