Suggor

Suggor som mår bra föder många grisar
Villkoret för en framgångsrik smågrisproduktion är välmående och friska suggor. Hållbara suggor som föder många grisar med höga födelse- och avvänjningsvikter. Får suggan rätt förutsättningar och ett välsmakande foder äter hon med god aptit och får ett perfekt hull. Resultatet blir en kraftig brunst och många befruktade ägg.

Rätt utfodring ökar också foderintaget under den period då suggan ger di. Fole Kvarns/Svenska Foders välbalanserade foder ökar mjölkproduktionen. De små diande grisarna växer i snabb takt. Avvänjningsgrisarna blir livkraftiga, ökar i vikt och blir piggare.

Hög energihalt i fodret:

  • Tillför mer energi med samma mängd foder
  • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden
  • Bättre hull ger bättre brunst
  • Möjliggör hög mjölkproduktion
  • Påverkar intervallet avvänjning till brunst positivt
  • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning
  • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagrisare 

Helfoder för suggor

Sugg DI

Helfoder för digivande suggor.

Sugg SIN 

Helfoder för dräktiga suggor.

Koncentrat för suggor

Sugg OMEGA - Nyhet!

Ett riktigt bra koncentrat för dig som vill ha livskraftigare smågrisar och ett extra smakligt digivningsfoder!

Sugg LACTO

Vårt allra bästa suggkoncentrat, som med gårdens egna spannmål ger ett utmärkt foder till digivande suggor. Med lägre inblandning av koncentratet fås ett enklare enhetsfoder eller ett dräktighetsfoder.

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter