Slaktgrisar

Fole Kvarns/Svenska Foders helfoder för slaktgrisar är avsedda att användas från 25-30 kilos vikt. Till hemmablandare kan vi erbjuda koncentrat och premixer. Basen för ett bra foderutnyttjande är välbalanserade foder. Det handlar om att tillgodose alla grisens näringskrav - för att uppnå hög effektivitet i slaktgrisproduktionen. 

Helfoder för slaktgrisar

Gris fas 1

Helfoder till slaktgrisar.

Gris fas 2  

Helfoder till slaktgrisar


Koncentrat 

Slakt Pro 

Ett allroundkoncentrat till slaktgrisar som passar såväl i torr- som i blötutfodring. Speciellt anpassad till spannnmål med låg till medelhög proteinhalt. 

Slakt Permeat  

Ett koncentrat till slaktgrisar som används tillsammans med spannmål och permeatvassle. 

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter