Gris

Väljer du Fole Kvarn som foderleverantör och samarbetspartner får du tillgång till den senaste kunskapen och teknologin inom foderproduktion. Du får foder anpassat till framtidens grisproduktion, där kraven på hög effektivitet, djurvälfärd, miljö och livsmedelssäkerhet har stor betydelse.

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter