Får

På Gotland ser vi lamm som en naturlig del av vår fauna, de turister som besöker oss sommartid förknippar sina sommarminnen starkt med betande gotlandsfår på blomstrande ängar. Vi på Fole Kvarn ser därför lammproduktionen som en viktig näringsgren som har framtiden för sig.

Vår erfarenhet av foder till lantbruket gör oss till experter inom vår bransch. Det är något vi har stor nytta av i hela vårt produktprogram. Fole Kvarns ambition är att producera effektiva foder med fokus på din lönsamhet och djurens bästa.

Detta är våra ordinarie foder:

Fole Vital, Nyhet!
Ett foder framtaget för framtidens lammproduktion för att maximalt utnyttja lammens tillväxtpotential och tillgodose den högdräktiga eller lakterande tackan på bästa sätt. Fodret har ett väl avvägt energi och protein innehåll med höga krav på råvarornas smaklighet och smältbarhet.

Får Fole
Smakligt färdigfoder till får med hög nivå smältbar fiber och god proteinkvalitet.

Fole Lamm Start
Smakligt färdigfoder till lamm för maximal tillväxt. Fole Lamm Start har ett högt energi- och proteininnehåll, baserat på råvaror med god proteinkvalitet och hög nivå smältbara fiber.

Får K-J Fole
Färdigfoder med högt protein och energi innehåll samt hög smaklighet. Väl lämpat för lammproduktion med hög tillväxtkrav samt digivande tackor.

Mix Balans
Högkoncentrerad proteinmix med högt ställda krav på råvaror. Levereras som pelletskross vilket lämpar sig bra till fullfoderbesättningar.

Fole Grön Får
Som grön 100 men med mineralblandning anpassad till får/lamm för att främja tillväxt och pälskvalité.

Fole Grön 100
Stärkelserikt färdigfoder till lamm och får inom ekologisk och KRAV godkänd produktion. Proteinet kombineras från både raps och soja.

Fole Grön 120
Protein och energirikt färdigfoder till lamm och får inom ekologisk och KRAV godkänd produktion. Proteinet kombineras från både raps och soja.

Topp eko Böna
Ekologiskt och KRAV godkänt toppfoder med hög andel vomstabilt protein anpassat till en foderstat med hög andel baljväxter.

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter