Utsädet som säljer sig 

Vi har marknadens absolut bästa sorter. Både ur odlingssynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi jobbar mot en ständigt föränderlig marknad, där det gäller att ha "fingerspitzengefühl".

Vår fördel är att vi finns med och har intressen i alla led - genom Svenska Foder. Vi säljer insatsvaror, vi köper och säljer spannmål - och vi är dessutom en stor del av den köpande spannmålsmarknaden, i form av Svenska Foder som foderföretag. Det betyder att vi verkligen måste veta vad som fungerar. Därför behöver vi en vara, både som utsäde och spannmål, som säljer sig. Du hittar vårt sortiment i vår broschyr här intill.


Vårutsäde  

Korn:

Foderkorn Anakin, säker sort med stabil skörd i hela landet. God sjukdomsresistens, lämplig till vallinsådd med ett långt strå med goda stråegenskaper som ger rikligt med halm.

Foderkorn Salome, ett vårkorn som kominerar tidig mognad med mycket hög skörd. Goda stråegenskaper och nematodresistens.

Maltkorn Irina, högavkastande med goda maltegenskaper är Irina svårslagen inom maltkornsodlingen. Mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar och nematoder och fantastisk stråstyrka.

Vårvete:

Hamlet, kvarnvete med mycket hög skörd och god kärnkvalitet.

Havre:

Symphony, under de år sorten testats i Sverige har sorten visat på en klart högre skördenivå än tidigare sortmaterial.  Långstråig, mycket stråstyv, frisk med god kärnkvalitet.

Foderärtor:

Rocket, småfröig, gul ärt väl lämpad för odling i Sverige. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv med bibehållen hög avkastning.

Åkerbönor:

Alexia, brokblommig sort väl lämpad för odling till foder för nötkreatur. Hög fröskörd och god stjälkstyrka, men framförallt en mycket hög proteinskörd.
 


Övrigt

Våroljeväxter:  

Vårraps Makro, hybridraps, testad i Sverige i tre år visar Makro goda resultat med hög avkastning, stort frö och mycket god stjälkstyrka. Något sen mognad.

Majs:

Aastar, mycket hög avkastning samt hög kvalitet och snabb vårutveckling.

Sunlite, ny sort med mycket högt stärkelseinnehåll och fibersmältbarhet i toppskiktet. Sorten fungerar också som tröskmajs.


Ekoutsäde

Vårkorn:

Anakin foderkorn, säker sort med stabil skörd i hela landet. God sjukdomsresistens, lämplig till vallinsådd med ett långt strå med goda stråegenskaper som ger rikligt med halm.

Vårvete:

Quarna, md extra hög protein och en falltalsstabilitet i särställning är Quarna väl lämpad för ekologisk odling- God stråstyrka och tidig mognad.

Havre:

Scorpion, hög tusenkornvikt och bra kärnkvalitet.

Ärt:

Rocket, småfröig, gul ärt väl lämpad för odling i Sverige. Tidig mognad, hög höjd vid skörd, mycket stjälkstyv med bibehållen hög avkastning.

Åkerbönor:

Alexia, brokblommig sort väl lämpad för odling till foder för nötkreatur. Hög fröskörd och god stjälkstyrka, men framförallt en mycket hög proteinskörd.

 

 
 
 
 
 
 
 
     

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter