Kära Kravkund            

Vi på Fole Kvarn AB är stolta leverantörer till flera av öns KRAV-producenter och har för avsikt att bli ännu vassare även på detta segment i marknaden. Vi har under året bland annat börjat sälja KRAV-gödning från Ekoväx samt Kalimagnesia och vi har även utökat försäljningen av ekologiskt utsäde både för spannmål och proteingrödor för att till nästa år stå väl rustade med högkvalitativa gotländska KRAV-råvaror till ert foder.

För att producera ett bra KRAV-godkänt foder ställs det vissa krav på oss som producenter. Renlighet, hygien, sortrenhet och andra aspekter som måste tas i beaktande för att aldrig riskera att ni kunder får en vara av sämre kvalitet än ni bör förvänta er.

För att vi på bästa sätt skall kunna fortsätta leverera kvalitet till er och våra konventionella kunder har vi sett över vår produktion och kommit fram till att en modell liknande våra systerfabriker på fastlandet är att föredra, där man har fasta produktions- och leveransdagar för KRAV-foder.

Från och med maj månad så kommer vi därför att producera allt KRAV-foder på måndagar med bulkleverans av KRAV-foder måndag-tisdag. Bulkbeställningar av KRAV-foder måste alltså ske före fredag lunch för leverans måndag eller tisdag veckan efter. Beställningar gällande storsäckar görs på samma sätt före fredag lunch för hämtning/utleverans under veckan efter på önskad dag. Detta för att produktionsplaneringen skall fungera på ett bra sätt.

För er som idag beställer bulkfoder av oss kan det bli en viss anpassningsperiod för att komma i fas med beställningar och leveranser på fasta dagar, kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt så är vi säkra på att det skall kunna gå smärtfritt även i framtiden.

 

                                    

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter