Intensiv skördeperiod för Fole Kvarn

-Det har varit väldigt intensiva veckor, men det ser jag som en väldigt bra början för att riktigt komma in i jobbet, skrattar Andreas som bara arbetat några veckor, då Svenska Foders Tidningen får tag på honom.

-Jag kastades ju rakt in i skördearbete och mottagning av stora mängder spannmål. Det har varit intensivt arbete för att bli av med spannmålen, och nu har vi äntligen börjat lasta ut via båt till fastlandet.

Skörden har varit bra på Gotland, menar Andreas. Stora mängder har kommit in och arbetsbelastningen har varit stor:

-Då känns det tryggt att komma till ett sånt lojalt och tryggt gäng som här på Fole Kvarn. Det är inspirerande att få vara del av ett sånt här team, som är så ambitiösa och brinner för att göra ett bra jobb.

Man har också börjat så smått med att arbeta för att komma ut mer i marknaden och skapa ett större intresse för bolaget.

-När den heta spannmålsperioden svalnar av, kommer det övergripande arbetet att vara att försöka nå ut och visa att vi finns och är intresserade av att göra affärer. Där tror jag vi kan göra mycket, avslutar Andreas Sorby.

 

Fole Kvarn AB

Fole Ryftes 905
621 75 Visby
Telefon 0498-47 34 10

Alla kontaktuppgifter